Start your Journey Today

Facebook

HE.Dr.Peter Jakab Ambassador of Hungary

Facebook
Twitter
LinkedIn

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดี ดร.ผยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ HE.Dr.Peter Jakab Ambassador of Hungary ในโอกาสที่ได้มาเยือนประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาการศึกษาต่อ­ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสหัสษวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

More to explore