HE.Dr.Peter Jakab Ambassador of Hungary

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดี ดร.ผยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ HE.Dr.Peter Jakab Ambassador of Hungary ในโอกาสที่ได้มาเยือนประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาการศึกษาต่อ­ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสหัสษวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Scroll to Top